The GD&P Team

We cordially invite experts interested in specific genes to join us in evaluating the pathogenic potential and summarizing the pathogenic features of genes. The Contributor column is always open. We welcome information on novel findings from teams engaged in specific genes to update the database

A sample of evaluating the pathogenic potential and summarizing the pathogenic features of a gene.


Wei-Ping Liao (Principle Investigator)

Contributor

Bin Li

Jie Wang

Hai-Qing Xu

Liu Liu

Li-Min Yan

Zhi-Jian Lin

Peng-Zhou

Wen-Jun Bian

Yong-Hong Yi

Xiao-Rong Liu

Yi-Wu Shi

Tao Su

Na He

Bin Tang

Jian-Guo Zhang

Yu-Lan Chen

Juldiz Ershn

Qing Zhou